Space Investment

Real Estate Advisors

Space Investment to firma zajmująca się doradztwem inwestycyjnym oraz sprzedażą i zarządzaniem nieruchomości dla wymagających klientów.

Architektoniczna historia Wrocławia w zasięgu ręki

Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia jako oddział Muzeum Architektury istnieje zaledwie od 2000 r., ale jego zbiory sięgają aż do XIX w. Archiwum powstało po połączeniu dwóch wrocławskich instytucji magistrackich: Policji Budowlanej (Polizei Bauverwaltung) z lat 40. XIX w., zapobiegającej powstawaniu budynków niezgodnych przepisami budowlanymi ówczesnego Breslau oraz Miejskiej Deputacji Budowlanej (Stadtbau-Deputation), pod której nadzorem znajdowały się miejskie bądź rządowe realizacje budowlane prowadzone na terenie miasta. Czytaj więcej...

Polityka prywatności & Polityka plików cookies

2014-2018 © Space Investment. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Space Investment Real Estate Advisors Sp. z.o.o., ul. Grabarska 1, budynek Pegaz, III piętro, 50-079 Wrocław, NIP 8971821749, REGON: 363941856, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000618784, kapitał zakładowy w wysokości 20 000,00 zł (w pełni opłacony)